Verhagen gelooft nog niet in noodzaak dijkversterking wegens windmolenpark

DEN HAAG (Energeia) - Kun je eigenlijk wel windmolens op dijken plaatsen? Dat is een vraag waar de Raad van State zich over buigt, blijkt uit een Kamerbrief die minister Maxime Verhagen (CDA, EL&I) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. VVD-kamerleden René Leegte en Eric Lucassen hadden vragen gesteld over de gevolgen van het plaatsen van windmolens op de stabiliteit van dijken. Maar Verhagen lijkt zich in het geval van windpark Noordoostpolder niet al te veel zorgen te maken.

Aanleiding is het veelbesproken windpark Noordoostpolder dat nabij Urk moet gaan verrijzen. Dat windpark is een initiatief van agrariërs, verenigd in de Koepel Windenergie Noordoostpolder. Zij willen een 86 windmolens tellend park (maximaal 450 MW) neerzetten in de Noordoostpolder, bestaand uit turbines op land en in het IJsselmeer.

 Onder andere vissersgemeente Urk is verklaard tegenstander van de huidige vorm waarin het windpark is gegoten. Op het ter inzage gelegde inpassingsplan kwamen 700 reacties. De Raad van State zou deze maand uitspraak doen, maar de zitting is verplaatst naar 10 en 11 oktober.

Wel hebben een aantal bezwaarmakers de weg naar de media gevonden -waaronder degenen die de stabiliteit van dijken met windmolens in twijfel trekken. Verhagen kan daar, getuige de Kamerbrief, niet inhoudelijk op ingaan voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Maar Verhagen lijkt geen kink in de kabel te voorzien als het gaat om de dijkveiligheid.

"Wel wil ik benadrukken", schrijft hij de VVD'ers, "dat bij de vaststelling van het inpassingsplan 'Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder' de effecten op de drie dijken van de Noordoostpolder nadrukkelijk zijn beoordeeld." Bovendien, vervolgt de minister, worden er helemaal geen windmolens op of binnen de zogenoemde beschermingszone van de dijken geplaatst. Een deel van de molens komt buitendijks te staan.

Tot slot was in de media gewag gemaakt van een Delftse onderzoeker die zou pleiten voor het preventief verstevigen van dijken. Maar van dat argument maakt Verhagen gehakt: "Deze deskundige heeft zich naar aanleidng van deze berichtgeving gemeld bij mijn ministerie met de mededeling dat hij zich niet herkent in de weergave van zijn pleidooi